0525.comJ 7-10 硅胶网纱管 (相符FDA食品级用管)

组织: 纤维强化管壁,壁─Silicon


www.8797.com
 
J 7-10 硅胶网纱管 (相符FDA食品级用管)       

 

运用: 适用于食物、药品业等高温情况气、液体运送
性子: 半透明食品级、无毒、耐压、耐高温、柔嫩好装配,食品级FDA 21 CFR 177.2600-0525.com

温度局限:-www.8797.com -40℃~+200℃-www.5003.com